Փոքրերի խումբ

Service Image

    «Մանկության ակադեմիա» նախակրթարանում կատարվում է 1-6 տարեկան երեխաների ընդունելություն. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների ուսուցում, խոսքի և մտքի զարգացում, ծանոթացում շրջապատող աշխարհին, առարկաներին և երևույթներին, բառապաշարի զարգացում, նկարչություն, ապլիկացիա, երգ, պար, լող: